Budimex – Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zobacz najnowszą prezentację:

15 maja 2024

Prezentacja za I kwartał 2024 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2024 Zobacz więcej
Zobacz prezentacje

Budimex w liczbach

13

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)

9802

Przychody Grupy Budimex w 2023 (MLN PLN)

781

EBIT grupy Budimex w 2023 (M PLN)

7338

Liczba pracowników w Grupie Budimex

Notowania giełdowe

1 D 1 T 1 M 3 M 6 M 12 M Pełna historia Więcej

Bieżące notowania

Giełda Kurs biezący Zmiana
Budimex 762.50 -0.07%
WIG 88848.46 -0.63%
WIG20 2567.37 -0.99%
WIG-BUDOW 9117.31 -0.18%

Notowania aktualne na dzień:

21.05.2024

Raporty bieżące

7 maja 2024

Raport bieżący nr 39/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 07.05.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu…
Zobacz raport

22 kwietnia 2024

Raport bieżący nr 38/2024_K

W nawiązaniu do raportu nr 37/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne…
Zobacz raport

22 kwietnia 2024

Raport bieżący nr 37/2024

Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII…
Zobacz raport

10 kwietnia 2024

Raport bieżący nr 36/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku Zamawiający tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisał z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A.…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024

Raport bieżący nr 35/2024

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres wspólnej XI kadencji…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024

Raport bieżący nr 34/2024

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Pana Artura Popko do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na…
Zobacz raport

Raporty okresowe

30.10.2023

Grupa Budimex sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku

Sprawozdanie skonsolidowane

Sprawozdanie jednostkowe

Budimex calculator img

Kalendarz

28 października 2024

Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2024

23 sierpnia 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu Budimex SA i Grupy Budimex za I półrocze 2024

29 lipca 2024

Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2024

8 maja 2024

Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2024

10 kwietnia 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Budimex SA i Grupy Budimex za 2023 rok

12 marca 2024

Spotkanie z Zarządem Budimex S.A. poświęcone podsumowaniu wyników finansowych za 2023 rok

Aktualności