Budimex – Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zobacz najnowszą prezentację:

12 maja 2023

Prezentacja za I kwartał 2023 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2023 Zobacz więcej
Zobacz prezentacje

Budimex w liczbach

13

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku (MLD PLN)

8619

Przychody Grupy Budimex w 2022 (MLN PLN)

562

EBIT grupy Budimex w 2022 (M PLN)

7022

Liczba pracowników w Grupie Budimex

Notowania giełdowe

1 D 1 T 1 M 3 M 6 M 12 M Pełna historia Więcej

Bieżące notowania

Giełda Kurs biezący Zmiana
Budimex 345.00 0.15%
WIG 66093.75 -0.71%
WIG20 2036.31 -0.83%
WIG-BUDOW 5072.48 0.02%

Notowania aktualne na dzień:

07.06.2023

Raporty bieżące

7 czerwca 2023

Raport bieżący nr 37/2023

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o podpisaniu umowy pomiędzy Budimex S.A. a Miastem ‎Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.  na ‎realizację…
Zobacz raport

22 maja 2023

Raport bieżący nr 36/2023

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ‎Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 r.:‎ ‎1. DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul.…
Zobacz raport

18 maja 2023

Raport bieżący nr 35/2023

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących ‎przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się ‎‎18 maja 2023 roku:‎ Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…
Zobacz raport

18 maja 2023

Raport bieżący nr 34/2023

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. (dalej ‎‎„ZWZ”) w dniu 18 maja 2023 r. podjęło Uchwałę Nr 462 o wypłacie dywidendy za 2022 ‎rok…
Zobacz raport

17 maja 2023

Raport bieżący nr 33/2023

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 17 maja 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Miastem Rybnik na Budowę Regionalnej ‎Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej…
Zobacz raport

16 maja 2023

Raport bieżący nr 32/2023

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ‎systemu…
Zobacz raport

Raporty okresowe

10.05.2023

Grupa Budimex sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku

Sprawozdanie skonsolidowane

Sprawozdanie jednostkowe

Budimex calculator img

Kalendarz

30 października 2023

Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2023

31 sierpnia 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu Budimex SA i Grupy Budimex za I półrocze 2023

26 lipca 2023

Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2023

10 maja 2023

Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2023

31 marca 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Budimex SA i Grupy Budimex za 2022 rok

28 lutego 2023

Spotkanie z Zarządem Budimex S.A. poświęcone podsumowaniu wyników finansowych za 2022 rok

Aktualności