Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu na dzień 10.06.2024

Liczba wyemitowanych akcji: 25 530 098

Ilość akcji:

  • Ferrovial Construction International SE

  • Allianz OFE

  • Pozostali akcjonariusze

  • Nationale Nederlanden OFE

  • Otwarty fundusz emerytalny PZU “Złota Jesień”