Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu na dzień 19.05.2022

Liczba wyemitowanych akcji: 25 530 098

Ilość akcji:

  • Ferrovial Construction International SE

  • OFE Drugi Allianz

  • Pozostali akcjonariusze

  • Nationale Nederlanden OFE

  • Otwarty fundusz emerytalny PZU “Złota Jesień”