Budimex na XIII Kongresie Kolejowym

Budimex na XIII Kongresie Kolejowym

– Powinniśmy wypracować mechanizmy finansowania inwestycji kolejowych bardziej systemowe i mniej zależne tylko od finansowania funduszy UE. Branża budowlana potrzebuje przewidywalnego i stabilnego źródła finansowania inwestycji kolejowych – mówił Maciej Olek, Członek Zarządu Budimeksu, na Kongresie Kolejowym w Warszawie podczas debaty otwarcia. …