Komentarz do informacji dot. decyzji środowiskowej dla S19 Białystok Zachód – Ploski

Komentarz do informacji dot. decyzji środowiskowej dla S19 Białystok Zachód – Ploski

Zarząd Budimex S.A. w odniesieniu do Raportu Giełdowego nr 72/2022 ‎wyjaśnia, że na skutek decyzji organów sądowych (Wojewódzki Sąd ‎Administracyjny w Warszawie), niezależnych od wykonawcy ani inwestora, ‎nastąpiło uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 4 ‎czerwca 2021 r. przez Generalnego Dyrektora ‎Ochrony Środowiska i ‎poprzedzającej ją decyzji Regionalnego…