Komentarz Prezesa Budimex SA do wyników rocznych

Komentarz Prezesa Budimex SA do wyników rocznych

Osiągamy historyczne wyniki, przy jednoczesnej poprawie rentowności. W 2023 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 781 milionów złotych. Poprawa wyniku finansowego to zasługa przede wszystkim skuteczniejszego zarządzania kosztami, wykorzystaniem efektów synergii w Grupie i większego portfela kontraktów budowlanych. …