Postęp prac na budowie Terminala T3 Baltic Hub

Postęp prac na budowie Terminala T3 Baltic Hub

Nowy terminal kontenerowy T3 Batic Hub realizowany przez konsorcjum Budimex i DEME zyskał już widoczny zarys. Jego kontur i powierzchnia są widoczne nawet z lądu. Trwają prace kafarowe, czerpalne i refulacyjne, wbudowywane jest podłoże pod konstrukcję terminala. …