Władze

Zarząd

Artur Popko

Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Zobacz więcej

Jacek Daniewski

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego

Zobacz więcej

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Zobacz więcej

Cezary Łysenko

Członek Zarządu Budimeksu SA,

Zobacz więcej

Maciej Olek

Członek Zarządu Budimeksu SA

Zobacz więcej

Anna Karyś Sosińska

Członek Zarządu Budimeksu SA,

Zobacz więcej

Rada nadzorcza

Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Juan Ignacio Gaston Najarro

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Igor Chalupiec

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Danuta Dąbrowska

Członek Rady

Zobacz więcej

Artur Kucharski

Członek Rady

Zobacz więcej

Janusz Dedo

Członek Rady

Zobacz więcej

Mario Manuel Menendez Montoya

Członek Rady

Zobacz więcej

Ignacio Aitor Garcia Bilbao

Członek Rady

Zobacz więcej

Silvia Rodriguez Hueso

Członek Rady

Zobacz więcej