Ład korporacyjny

Statut Budimeksu SA

Kwartalne wyniki Grupy Budimex

Pobierz plik pdf

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Budimex SA

Pobierz plik pdf

Regulamin Rady Nadzorczej

Budimex SA

Pobierz plik pdf

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Budimex SA

Pobierz plik pdf

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Budimex SA

Pobierz plik pdf

Regulamin Zarządu

Budimex SA

Pobierz plik pdf

Więcej informacji o ładzie korporacyjnym

Przejdź do strony