O spółce

Grupa Budimex to firma z ponad 50-letnią tradycją, która jest częścią hiszpańskiej grupy Ferrovial.

 

Spółka to największy krajowy wykonawca projektów infrastrukturalnych, którego zakres prac obejmuje generalne wykonawstwo w sektorach drogowych, kolejowych, kubaturowych, hydrotechnicznych energetycznych, przemysłowych czy wojskowych. Ponadto profil działalności zawiera działalność usługową (zarządzanie odpadami i infrastrukturą drogową) oraz inwestycje w segment odnawialnych źródeł energii. Począwszy od 1995 roku akcje Budimex są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Grupa Kapitałowa Budimex to ponad 7000 pracowników o wysokiej specjalizacji wykonywanych usług. W skład struktury Grupy wchodzą następujące spółki: Budimex, Budimex Budownictwo, Budimex Kolejnictwo, Mostostal Kraków, FBSerwis, Budimex Parking Wrocław.