Prezentacje

15 maja 2024

Prezentacja za I kwartał 2024 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2024

13 marca 2024

Prezentacja za rok 2023

31 października 2023

Prezentacja za III kwartał 2023

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2023

26 lipca 2023

Prezentacja za I półrocze 2023 roku

Komentarz do danych finansowych za I półrocze 2023

12 maja 2023

Prezentacja za I kwartał 2023 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2023

27 lipca 2022

Prezentacja za I półrocze 2022 roku

Komentarz do danych finansowych za I półrocze 2022

28 kwietnia 2022

Prezentacja za I kwartał 2022 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2022

27 października 2021

Prezentacja za III kwartał 2021 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2021

26 lipca 2021

Prezentacja za I półrocze 2021 roku

Komentarz do danych finansowych za I półrocze 2021

30 kwietnia 2021

Prezentacja za I kwartał 2021 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2021