Prezentacje

27 września 2009

Prezentacja za III kwartał 2009 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2009

31 sierpnia 2009

Prezentacja za I półrocze 2009 roku

31 grudnia 2008

Prezentacja za rok 2008

12 listopada 2008

Prezentacja za III kwartał 2008 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2008

30 czerwca 2008

Prezentacja za I półrocze 2008 roku

30 kwietnia 2008

Prezentacja za I kwartał 2008 roku