Prospekt emisyjny

Zgodnie z § 6 punkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 160 poz. 1072), informujemy, iż wersja elektroniczna Prospektu Emisyjnego akcji serii L Budimeksu SA publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt Emisyjny Akcji Budimeksu SA w wersji drukowanej wraz z załącznikami i aktualizującymi go informacjami udostępniony jest:
w siedzibie Emitenta – ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

  • w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie
  • w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich
  • w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – ul. Książęca 4 w Warszawie

Wprowadzenie Akcji serii L do obrotu publicznego odbywa się bez zgody KPWiG, na podstawie Zawiadomienia o Emisji, zgodnie z art. 63 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
W emisji można uczestniczyć jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.