Pytania

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

1.Czy podwyżki stóp procentowych stanowią dla Budimeksu potencjalne ryzyko?

25 października 2022

Podwyżki stóp procentowych nie stanowią zagrożenia dla działalności Budimeksu. Spółka charakteryzuje się silną pozycją gotówkową netto (blisko 2 mld na koniec I półrocza), dzięki czemu na poziomie przychodów finansowych Budimex jest beneficjentem obecnej sytuacji rynkowej. W pierwszym półroczu spółka wygenerowała 48,5 mln przychodów finansowych (wobec 5,2 rok wcześniej), głównie dzięki silnej strukturze bilansu i wzrostowi poziomu dostępnych depozytów.

2.Czy umocnienie walut obcych (USD) jest pozytywne czy negatywne dla biznesu spółki?

25 października 2022

Dolar amerykański jest dla Budimexu neutralny. Spółka nie zarabia ani nie ponosi kosztów w USD.

Z drugiej strony Budimex ma niewielką ekspozycjęna kurs euro. Zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów, choć jest ona ograniczona do pojedynczych kontraktów (przychody) i pojedynczych asortymentów (koszty), ale staramy się zabezpieczać to ryzyko jak najwcześniej.

3.Czy kryzys energetyczny jest ryzykiem dla Budimeksu?

25 października 2022

Kryzys energetyczny może mieć pośredni wpływ na sytuację branży budowlanej. Rosnące koszty wybranych surowców mogą wpłynąć zarówno na stronę popytową, jak i podażową inwestycji. Wskaźnik PMI dla krajowego przemysłu spadł w lipcu do 42,1 pkt, co sugeruje, że recesja w sektorze gospodarczym już się rozpoczęła.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji silne i zabezpieczone firmy mogą zyskać w dłuższej perspektywie. Firma posiada zdrowy i zrównoważony portfel zamówień, silną pozycję gotówkową, a ponadto jest postrzegana przez państwo jako jeden z kluczowych graczy z perspektywy strategii narodowej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na waloryzację zamówień publicznych przez głównych zamawiających, która również łagodzi ryzyko dla głównych linii biznesowych dróg i kolei.

4.Czy Budimex spodziewa się, aby wyniki drugiego półrocza były lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłym roku?

25 października 2022

Budimex nie publikuje prognoz i nie ma możliwości przekazywania informacji o planach finansowych poszczególnym podmiotom, ponieważ jesteśmy zobowiązani aby każdy akcjonariusz i potencjalni akcjonariusze mieli taki sam dostęp do informacji. Zachęcamy do udziału w konferencjach inwestorskich, podczas których wszyscy interesariusze mogą poznać oczekiwania zarządu spółki i zadać tego typu pytanie.