Rachunek zysków i strat

Budimex

Dane finansowe 2022 2021 2020 2019 2018 Legenda
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8619 7911 8377 7569 7387
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 872 833 786 550 640
Marża brutto 10% 10% 9% 7% 8%
Zysk (strata) operacyjny EBIT 562 587 638 318 417
Marża EBIT 6% 7% 7% 4% 5%
Zysk netto 548 975 459 226 305

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)