Rachunek zysków i strat

Budimex

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9802 8619 7911 8377 7569
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1125 872 833 786 550
Marża brutto 11% 10% 10% 9% 7%
Zysk (strata) operacyjny EBIT 781 562 587 638 318
Marża EBIT 8% 6% 7% 7% 4%
Zysk netto 746 548 975 459 226

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)