Raporty bieżące

20 marca 2023 / 14:18

Raport bieżący nr 15/2023

Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, że zgodnie z uzyskanymi informacjami ‎uchylony został wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A. środek ‎zapobiegawczy wymieniony w raporcie nr 08/2023 z ‎dnia 03 lutego 2023…
Zobacz raport

15 marca 2023 / 14:29

Raport bieżący nr 14/2023

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 15 marca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej…
Zobacz raport

8 marca 2023 / 11:58

Raport bieżący nr 13/2023

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. Zamawiający – Zarząd ‎Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została ‎oceniona najwyżej w postępowaniu…
Zobacz raport

27 lutego 2023 / 17:40

Raport bieżący nr 12/2023

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok
W związku z publikacją informacji finansowych przez podmiot dominujący wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania…
Zobacz raport

13 lutego 2023 / 16:36

Raport bieżący nr 11/2023

‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 13.02.2023 r. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował Spółkę Budimex S.A. o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej…
Zobacz raport

9 lutego 2023 / 12:25

Raport bieżący nr 10/2023

Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 09.02.2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w…
Zobacz raport

6 lutego 2023 / 15:40

Raport bieżący nr 9/2023

Decyzja Rady Nadzorczej w związku z dalszymi czynnościami procesowymi wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 06/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. oraz nr 08/2023 z ‎dnia 03 lutego 2023 r. informuje, że Rada Nadzorcza…
Zobacz raport

3 lutego 2023 / 18:53

Raport bieżący nr 8/2023

Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.
Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi z FBSerwis S.A. w stosunku do…
Zobacz raport

2 lutego 2023 / 18:50

Raport bieżący nr 7/2023

„Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą ‎niezbędną do jego obsługi” - wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 02.02.2023 r. został poinformowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych ‎GAZ-SYSTEM S.A. o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa…
Zobacz raport

2 lutego 2023 / 17:11

Raport bieżący nr 6/2023

Czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi z FBSerwis S.A. -‎ Prezesowi Zarządu FBSerwis S.A. postawione zostały zarzuty w postępowaniu ‎prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w…
Zobacz raport

18 stycznia 2023 / 13:51

Raport bieżący nr 5/2023

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2023 roku
Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca ‎‎2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów…
Zobacz raport

17 stycznia 2023 / 18:27

Raport bieżący nr 4/2023

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”– wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 stycznia 2023 r. Miasto Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o., wybrało ofertę Budimex S.A.…
Zobacz raport

9 stycznia 2023 / 17:37

Raport bieżący nr 3/2023

Przekroczenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (korekta zawiadomienia)
Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu…
Zobacz raport

5 stycznia 2023 / 14:18

Raport bieżący nr 2 / 2023

Przekroczenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu…
Zobacz raport

3 stycznia 2023 / 15:21

Raport bieżący nr 1/2023

”Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą ‎towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”  – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 roku Budimex SA podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie na wykonanie robót budowlanych na podstawie ‎opracowanej…
Zobacz raport

15 grudnia 2022 / 12:47

Raport bieżący nr 75/2022

‎”Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą ‎towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – wybór oferty ‎Budimex S.A.‎
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie informujące o wyborze oferty Budimex S.A. w…
Zobacz raport

14 grudnia 2022 / 12:15

Raport bieżący nr 74/2022

Powołanie Członków Zarządu Budimex S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała do ‎składu Zarządu Budimex S.A. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku Panią Annę ‎Karyś-Sosińską, Pana Cezarego…
Zobacz raport

8 grudnia 2022 / 16:28

Raport bieżący nr 73/2022

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 08.12.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A.  a Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład…
Zobacz raport

7 grudnia 2022 / 18:22

Raport bieżący nr 72/2022

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” – odstąpienie od umowy
Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2022 r. otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie odstąpienia od umowy…
Zobacz raport

1 grudnia 2022 / 14:02

Raport bieżący nr 71 / 2022

Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 01.12.2022 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poinformował Spółkę o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym:…
Zobacz raport