Raport bieżący nr 1 / 2014

Raport bieżący nr 1 / 2014 - 7 stycznia 2014 / 00:00

Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2013 roku

Zarząd Budimeksu SA przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Budimex SA do publicznej wiadomości w 2013 roku. Wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Budimeksu SA: www.budimex.pl. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stawki 40.

Zestawienie raportów przekazanych do KNF w 2013 roku.pdf