Raport bieżący nr 1 / 2016

Raport bieżący nr 1 / 2016 - 8 stycznia 2016 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08 stycznia 2016 r. otrzymał informację od Banku Societe Generale SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 roku, 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku, 25/2012 z dnia 8 maja 2012 roku, 75/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku, 32/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, 62/2013 z dnia 1 października 2013 roku, 12/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku oraz 4/2015 z dnia 9 lutego 2015 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 31 stycznia 2016 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.