Raport bieżący nr 1 / 2020

Raport bieżący nr 1 / 2020 - 8 stycznia 2020 / 11:10

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w IV kwartale 2019 roku

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. (w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w IV kwartale 2019 r. zawarła 369 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 398 umowami zawartymi w IV kwartale 2018 r. W okresie I – XII 2019 r. spółka zawarła 1.655 analogicznych umów, w porównaniu z 1.208 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2019 r. wyniosła 305, w porównaniu z 337 umowami zawartymi w IV kwartale 2018 r. W okresie I – XII 2019 r. spółka zawarła 1.534 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.672 umowami zawartymi w roku poprzednim.