Raport bieżący nr 10 / 2011

Raport bieżący nr 10 / 2011 - 17 lutego 2011 / 00:00

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie z powództwa Budimeksu SA przeciwko Gminie Miejskiej Kraków – hala w Czyżynach

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2007 z dnia 10 września 2007 r., nr 22/2009 z dnia 10 marca 2009 r., nr 53/2009 z dnia 29 października 2009 r. oraz nr 75/2010 z dnia 29 października 2010 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 17.02.2011 r. otrzymał informację o wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który ponownie rozpoznając – na skutek uchylenia przez Sąd Najwyższy poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w części oddalającej powództwo i dotyczącej orzeczenia o kosztach procesu – apelację Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 marca 2008 r., uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 marca 2008 r. w części uwzględniającej powództwo ponad kwotę 6.902.797,84 zł (tj. co do kwoty 13.805.595,69 zł) oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie i orzeczenia o kosztach procesu.

Sprawa z powództwa Budimeksu SA przeciwko Gminie Miejskiej Kraków o zapłatę 20.708.393 zł jest obecnie prawomocnie rozstrzygnięta w zakresie zasądzenia od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Budimeksu SA kwoty 6.902.797,84 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20.11.2007 r., zaś co do pozostałej części powództwa będzie przedmiotem ponownego rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Krakowie.