Raport bieżący nr 10 / 2014

Raport bieżący nr 10 / 2014 - 7 lutego 2014 / 00:00

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2014 r. otrzymał oświadczenie pana Macieja Stańczuka, o rezygnacji z dniem 7 lutego 2014 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej Stańczuk podał zamiar podjęcia pracy kolidującej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA.