Raport bieżący nr 11 / 2016

Raport bieżący nr 11 / 2016 - 15 lutego 2016 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 lutego 2016 roku został poinformowany o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy linii gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Na mocy aneksu, bank przedłużył termin, do którego Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do dnia 15 lutego 2017 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.