Raport bieżący nr 12 / 2016

Raport bieżący nr 12 / 2016 - 19 lutego 2016 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE S.A.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 lutego 2016 roku został poinformowany o podpisaniu przez KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) aneksu do Umowy Generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych, o zawarciu której informował w raporcie bieżącym nr 09/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku.
Na mocy aneksu uzgodniono, iż umowa zostaje zawarta a czas nieoznaczony.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.