Raport bieżący nr 12 / 2017

Raport bieżący nr 12 / 2017 - 6 marca 2017 / 17:02

Zawarcie umowy o linię na gwarancje ubezpieczeniowe z PZU SA

Zarząd Budimex SA informuje, że w dniu 6 marca 2017 roku zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA („PZU SA”) umowę o linię na gwarancje ubezpieczeniowe.

W ramach umowy Budimex SA może zlecać PZU SA wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych.

Wartość umowy wynosi 100.000.000,- złotych. Umowa jest ważna do dnia 5 marca 2018 roku.

Jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy, Budimex SA złożył PZU SA 10 weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.