Raport bieżący nr 14 / 2011

Raport bieżący nr 14 / 2011 - 3 marca 2011 / 00:00

Zbycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 marca 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o zbyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

1. 25 lutego 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 5.745 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 94,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 542 902,50 złotych.

2. 25 lutego 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 4.596 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 96,27 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 442 477,05 złotych.