Raport bieżący nr 14 / 2016

Raport bieżący nr 14 / 2016 - 24 lutego 2016 / 00:00

Zmiana terminu przekazania okresowych raportów finansowych

Nawiązując do raportu bieżącego nr 02/2016 z dnia 19.01.2016 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu rocznego Budimeksu SA za 2015 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za 2015 rok.

Wyżej wymienione raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2016 r.