Raport bieżący nr 14 / 2018

Raport bieżący nr 14 / 2018 - 20 marca 2018 / 13:31

Podpisanie umowy z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z 7 marca 2018 roku, w którym informowaliśmy o podpisaniu umowy na kwotę 85 744 715 zł netto z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. oraz wyborze przez tego samego inwestora naszej oferty, jako najkorzystniejszej o wartości 27 229 273 zł netto, Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 20 marca 2018 umowa na kwotę 27 229 273 zł netto została zawarta. Wartość obu umów przekracza próg 111 446 tys. zł. O warunkach umowy o wyższej wartości informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 7 marca 2018.