Raport bieżący nr 15 / 2012

Raport bieżący nr 15 / 2012 - 28 marca 2012 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2011 rok – zmiana terminu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 r. dotyczącego zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2012 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy, po posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Budimeksu SA proponuje zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu nowe daty dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok proponuje się ustalić na dzień 11 czerwca 2012 r. Termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 25 czerwca 2012 r. Wiążące terminy zostaną podane w dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA w 2012 r.
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 r. pozostają bez zmian.