Raport bieżący nr 15 / 2019

Raport bieżący nr 15 / 2019 - 29 marca 2019 / 13:58

Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 r. został poinformowany o podpisaniu przez wszystkie strony aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r. oraz nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r. realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimeksu SA oraz Tecnicas Reunidas SA w wykonaniu zamówienia udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Podstawowe warunki aneksu:

Wartość umowy została podwyższona o kwotę 108 500 000,00 (sto osiem milionów pięćset tysięcy) złotych netto (udział Budimex w tym aneksie wynosi ok. 50 %) do kwoty 3 646 624 075,82 (trzy miliardy sześćset czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt pięć i 82/100) złotych netto.

Termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy i wynosi 71 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.