Raport bieżący nr 16 / 2012

Raport bieżący nr 16 / 2012 - 28 marca 2012 / 00:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2012 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za rok obrotowy 2012. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 73. Deloitte Audyt Sp. z o.o. dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex w latach 2006-2011 i nie świadczyła w tym okresie innych usług na rzecz spółek Grupy Budimex.