Raport bieżący nr 17 / 2010

Raport bieżący nr 17 / 2010 - 2 marca 2010 / 00:00

Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2010 r. otrzymał od Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisaną umowę dotyczącą gwarancji bankowych.

Na mocy umowy, Budimex SA może składać w Banku zlecenia wystawiania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 150.000.000 złotych. Termin ważności umowy: 28. 02. 2011 r. W ramach umowy nie przewidziano ustanowienia zabezpieczeń. Pozostałe warunki finansowe są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.