Raport bieżący nr 17 / 2020

Raport bieżący nr 17 / 2020 - 16 marca 2020 / 15:21

Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

Zarząd Budimex S.A. informuje o możliwym wpływie na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Budimex S.A krótkoterminowo spodziewa się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych (8 potwierdzonych budów). Spodziewany jest również odpływ około 20% podwykonawców z Ukrainy, w związku z zamknięciem granic ukraińskich oraz masowe zwolnienia lekarskie (około 10-20% pracowników). Przewiduje się, że około 10% pracowników z Grupy Budimex S.A. pracujących w Niemczech będzie chciało natychmiast powrócić do Polski. Zamknięcie granicy litewsko-polskiej będzie miało negatywny wpływ na realizację kontraktu na Litwie.

Na chwilę obecną Zarząd Budimex S.A. nie jest w stanie ocenić zachowania klientów, jednak główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach. Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według Zarządu epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej.

Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ na zysk firmy będzie negatywny, ale na chwilę obecną trudny do oszacowania. Natomiast długoterminowo spodziewane jest znaczne zmniejszenie poziomu inwestycji w nowe kontrakty w każdym sektorze działalności Grupy oraz długotrwale braki niektórych materiałów i produktów, których skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale będą one uwzględniane w składanych ofertach.

W związku z epidemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został Zespół Koordynujący ds. zagrożenia epidemiologicznego. Zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością Emitenta.

Zarząd Budimex S.A informuje, że pomimo powyższych okoliczności na dzień dzisiejszy sytuacja płynnościowa Budimex S.A oraz Grupy Budimex S.A. jest stabilna.