Raport bieżący nr 18 / 2010

Raport bieżący nr 18 / 2010 - 8 marca 2010 / 00:00

Zamiar połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 marca 2010 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Budimex Auto – Park Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Budimex SA jako spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż Budimex SA posiada 100 % udziałów Spółki Budimex Auto – Park Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura dopuszczona w takich sytuacjach przez przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 516 par. 6 k.s.h.).
W zakresie ekonomicznego uzasadnienia połączenia należy stwierdzić, że planowana fuzja Budimeksu SA i Budimeksu Auto – Park Sp. z o.o. jest najbardziej efektywnym sposobem planowanego zakończenia działalności spółki Budimex Auto – Park Sp. z o.o. Poza zobowiązaniami gwarancyjnymi z tytułu sprzedanych mieszkań w ramach deweloperskiego projektu Wilczak w Poznaniu Budimex Auto – Park Sp. z o.o. nie będzie posiadać innych zobowiązań.

Budimex S.A. jest jednym z największych polskich generalnych wykonawców (po fuzji z Budimeksem Dromeksem SA), a także jest jednostką dominującą Grupy BUDIMEX. Posiada 100% udziałów w kapitale Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
„Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jest celową spółką deweloperską kończącą swoją działalność. Wcześniej spółka realizowała projekt mieszkaniowy Wilczak w Poznaniu oraz prowadziła parking wielopoziomowy w Bydgoszczy.