Raport bieżący nr 18 / 2013

Raport bieżący nr 18 / 2013 - 25 marca 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z Ergo Hestia SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 marca 2013 r. został podpisany z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie aneks do umowy dotyczącej współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 01/2011, nr 19/2011 oraz nr 09/2012

Na mocy aneksu uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 100 000 000 złotych.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.