Raport bieżący nr 18 / 2014

Raport bieżący nr 18 / 2014 - 25 lutego 2014 / 00:00

Zmiana w akcjonariacie Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 lutego 2014 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA zawiadomienie, w którym PTE PZU SA występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE) informuje, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji spółki Budimex SA na GPW w Warszawie w dniu 12 lutego 2014 r. liczba akcji posiadana przez OFE spadła poniżej progu 5% głosów na WZ Budimeksu SA. Przed zmianą udziału OFE posiadał 1 279 269 akcji, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekładało się na 1 279 269 posiadanych głosów oraz 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału OFE PZU „Złota Jesień” posiada 1 213 075 akcji, co stanowi 4,75% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekłada się na 1 213 075 posiadanych głosów oraz 4,75% udziału w ogólnej liczbie głosów.