Raport bieżący nr 18 / 2016

Raport bieżący nr 18 / 2016 - 14 marca 2016 / 00:00

Powołanie osób zarządzających

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 14 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA, powołała z dniem 14 marca 2016 r. na okres VIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2014, 2015 i 2016 na stanowisko członka Zarządu spółki Pana Radosława Górskiego, dyrektora Budownictwa Ogólnego oraz Pana Artura Popkę, dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego. VIII kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2016.
Radosław Górski – absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Politechniki Poznańskiej. W 2010 roku ukończył program Management prowadzony przez ICAN INSITUTE. Po studiach w 1997 roku rozpoczął pracę w Budimeksie SA, gdzie od 2004 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu, od 2007 Dyrektora Oddziału Budownictwa Ogólnego Wschód. W 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Budownictwa i kieruje dywizją Budownictwa Ogólnego.
Radosław Górski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Radosław Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Artur Popko – absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku jako kierownik budowy realizował jeden z największych projektów infrastrukturalnych – budowę autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex SA, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 Dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA.
Artur Popko nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.
Artur Popko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.