Raport bieżący nr 18 / 2018

Raport bieżący nr 18 / 2018 - 3 kwietnia 2018 / 15:06

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Societe Generale SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 3 kwietnia 2018 r. Budimex SA otrzymał informację od Societe Generale Spółka Akcyjna o podpisaniu aneksu do Umowy Ramowej dotyczącej linii na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 70/2017 z dnia 28 września 2017 roku. Na mocy aneksu, przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych – do 30 kwietnia 2018 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.