Raport bieżący nr 19 / 2011

Raport bieżący nr 19 / 2011 - 22 marca 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych z Ergo Hestia SA

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 22 marca 2011 r. spółka zawarła z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie kolejny aneks do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o której rynek został poinformowany w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r.
Na mocy Aneksu uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 100.000.000,- złotych.
Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu.