Raport bieżący nr 19 / 2015

Raport bieżący nr 19 / 2015 - 2 kwietnia 2015 / 00:00

Nabycie działki przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 02 kwietnia 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w dniu 01.04.2015 r. aktu notarialnego nabycia od EMH Verwaltungs GmbH A2 S.K.A. z siedzibą w Warszawie działki o powierzchni 51 216 m kw. zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II (dzielnica Zaspa – Młyniec).

  • Wartość transakcji: 11,4 mln EUR netto, co stanowi wg kursu z dnia transakcji 46,4 mln zł netto.
  • Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa.
  • Źródło finansowania nabycia aktywów: środki własne.
  • Przed nabyciem działka pozostawała niezabudowana. Budimex Nieruchomości sp. z o.o. planuje na niej uruchomienie projektu deweloperskiego.
  • Akt notarialny nie zawiera specyficznych warunków, które by odbiegały od standardów przyjętych na rynku.

Wartość nabytych aktywów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.