Raport bieżący nr 19 / 2022

Raport bieżący nr 19 / 2022 - 11 kwietnia 2022 / 17:19

Rekomendacja Zarządu Budimex S.A. w zakresie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy oraz terminu wypłaty pozostałej części dywidendy za 2021 rok

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 z dnia 24 marca 2022 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2022 roku wskazanie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok na dzień 31 maja 2022 roku oraz terminu wypłaty pozostałej części dywidendy na dzień 14 czerwca 2022 roku. Odpowiedni projekt uchwały zostanie opublikowany w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2021 r.