Raport bieżący nr 19/2023

Raport bieżący nr 19/2023 - 30 marca 2023 / 14:39

Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. działając na podstawie ‎statutu Spółki, ze względu na złożenie przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z ‎członkostwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. (raport 64/2022), dokooptowała od dnia ‎‎01 kwietnia 2023 r. Panią Silvię Rodríguez Hueso do składu Rady, na okres jedenastej ‎wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza Budimex S.A. w wykonaniu § 16 ust. 3 Statutu Spółki ‎postanowiła przedstawić do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Budimex ‎S.A. ww. osobę jako członka Rady Nadzorczej.‎

Pani Silvia Rodríguez Hueso od 20 lat związana jest z Ferrovial Construction.‎
Od stycznia 2023 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Kapitału Ludzkiego. ‎
Do Ferrovial Construction dołączyła w 2003 r. po kilku latach pracy jako Konsultant HR. ‎W Ferrovial Construction zajmowała różne stanowiska – jako Koordynator ds. Rozwoju ‎HR, Kierownik ds. Wynagrodzeń i Świadczeń oraz Partner Biznesowy HR dla Iberii, ‎Ameryki Łacińskiej, Australii i innych rynków. W 2021 roku została mianowana Global ‎Head of Talent, pełniąc tę rolę ze Stanów Zjednoczonych.‎

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie oraz uzyskała tytuł ‎Executive Master w dziedzinie zasobów ludzkich w Centrum Edukacyjnym Garrigues. ‎Ukończyła również Program Zarządzania Dyrektorskiego (PGD) w IE Business School ‎‎(2011-2012), Program Rozwoju Przywództwa w Oxford Leadership Academy (2013 – ‎‎2014) oraz The Power MBA (2021).‎

Pani Silvia Rodríguez Hueso nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza ‎przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w ‎przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ‎jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w ‎konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru ‎Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze ‎Sądowym.‎