Raport bieżący nr 2 / 2010

Raport bieżący nr 2 / 2010 - 18 stycznia 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Calyon SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2010 roku otrzymał informację od Banku Calyon SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do Umowy Kredytowej, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 w dniu 13 października 2008 roku.

Aneks ustala nowy termin ważności Umowy na dzień 31 marca 2010 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.