Raport bieżący nr 20 / 2014

Raport bieżący nr 20 / 2014 - 27 lutego 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska SA aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku, a także w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010; 40/2010 z dn. 10.05.2010; 35/2011 z dn. 28.04.2011; 50/2011 z dn. 07.06.2011; 31/2012 z dn. 05.06.2012; 56/2012 z dn. 05.09.2012 oraz 55/2013 z dn. 30.08.2013 r.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 29 sierpnia 2014 roku oraz zwiększa kwotę dostępnego limitu gwarancyjnego do 152 000 000 (sto pięćdziesiąt dwa miliony) zł.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.