Raport bieżący nr 20 / 2017

Raport bieżący nr 20 / 2017 - 28 marca 2017 / 15:08

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2017 i 2018 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2017-2018. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 130.

W okresie 5 lat poprzedzających rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku Budimex SA korzystał z usług szkoleniowych świadczonych przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.