Raport bieżący nr 20 / 2019

Raport bieżący nr 20 / 2019 - 9 kwietnia 2019 / 09:08

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w I kwartale 2019 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w I kwartale 2019 r. zawarła 265 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 270 umowami zawartymi w I kwartale 2018 r.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I kwartale 2019 r. wyniosła 601, w porównaniu z 688 umowami zawartymi w I kwartale 2018 r.