Raport bieżący nr 20/2023

Raport bieżący nr 20/2023 - 30 marca 2023 / 14:40

Odwołanie Członka Zarządu Budimex S.A.‎

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. odwołała z dniem 30 ‎marca 2023 r. Pana Artura Pielecha ze składu Zarządu Budimex S.A. Równocześnie Rada ‎Nadzorcza FBSerwis S.A. odwołała ww. osobę ze składu Zarządu FBSerwis S.A. ‎

Oba ww. organy nie wskazały przyczyn podjęcia ww. decyzji. ‎