Raport bieżący nr 21 / 2011

Raport bieżący nr 21 / 2011 - 23 marca 2011 / 00:00

Dokooptowanie nowego członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA, w związku z rezygnacją z dniem 22 marca 2011 r. Carmelo Rodrigo Lopeza z udziału w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA, postanowiła dokooptować Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. Zgodnie ze Statutem Budimeksu SA Rada Nadzorcza Budimeksu SA postanowiła przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimeksu SA Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco jako członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco urodził się w 1967 roku w Madrycie w Hiszpanii. Z wykształcenia jest inżynierem budowy dróg, kanałów i mostów. Od roku 1991 pracuje w Ferrovialu. Swoją karierę zawodową rozwijał w Hiszpanii, Maroku, Włoszech, Portugalii i w Polsce. W latach 2002 – 2005 był wiceprezesem Zarządu Budimeksu SA. W 2005 roku awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego Pionu Budownictwa Międzynarodowego w Ferrovialu Agromanie. Od 2008 roku jest dyrektorem generalnym Ferroviala Agromana.
Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.