Raport bieżący nr 22 / 2010

Raport bieżący nr 22 / 2010 - 12 marca 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 marca r. otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA podpisany Aneks nr 4 z dnia 11 marca 2010 roku do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 8 maja 2007 roku („Umowa”).

Na mocy tego aneksu:

• Ustalono kwotę limitu, do wysokości którego PZU SA może wystawiać gwarancje kontraktowe, w wysokości 70.000.000 zł
• Odnowiono zabezpieczenie Umowy, które aktualnie stanowi 7 weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową, wystawionych przez Budimex SA

Pozostałe warunki umowy bez zmian.
Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.