Raport bieżący nr 22 / 2014

Raport bieżący nr 22 / 2014 - 4 marca 2014 / 00:00

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych Budimeksu

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), jak również w nawiązaniu do raportu nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku Zarząd Budimex SA informuje o zmianie terminu przekazania raportów rocznych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2013.

Raport roczny Budimeksu SA oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za rok 2013 zostaną przekazane w dniu 12 marca 2014 roku, zamiast 20 marca 2014 roku.