Raport bieżący nr 23 / 2016

Raport bieżący nr 23 / 2016 - 31 marca 2016 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. oraz nr 63/2015 z dnia 18 września 2015 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.