Raport bieżący nr 23 / 2022

Raport bieżący nr 23 / 2022 - 28 kwietnia 2022 / 13:39

Kandydatura do Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.